O nas

Drukuj

Historia

Wrzesień 1994: rozpoczyna działalność Gabinet Diagnostyki Onkologicznej "Patolog" wówczas na ul. Ligi Polskiej w Toruniu z profilem działalności: Diagnostyka cytologiczna biopsje cienkoigłowe zmian guzowatych dostępnych palpacyjnie.

 • Maj 1996: zmiana lokalizacji - gabinet jest przeniesiony do świeżo wyremontowanego zabytkowego budynku przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 85 w Toruniu. Poszerzenie profilu działalności o badania histopatologiczne.
 • Styczeń 1998: poprzez poszerzenie profilu działalności o badania cytologii exfoliatywnej i cytologii części pochwowej szyjki macicy, gabinet "Patolog" przekształcil się w pełno profilową pracownię diagnostyki patomorfologicznej, przyjmując nazwę "Pracowni Diagnostyki i Profilaktyki Onkologicznej".
 • Styczeń 2008: to już 10 lat pełno profilowej działalności!!
W tym czasie w pracowni wykonaliśmy :
 • badania histopatologiczne operowanych u 48.000 chorych ok. 120.000 bloków parafinowych
 • badania cytologii szyjki macicy u 70.000 badanych
 • badania biopsją cienkoigłową aspiracyjną u ponad 20.000 pacjentów, ok. 31.000 zmian
 • badania tzw. cytologii na komórki nowotworowe u 4.000 chorych
Statystyka bieżąca ostatnich miesięcy (średnio miesięcznie wykonujemy):
 • badania histopatologiczne u 800 operowanych chorych, tj. ok. 1.500 bloków (zmian)
 • badania cytologii szyjki macicy u 2.700 pacjentek;
 • badania biopsją cienkoigłową aspiracyjną u 190 pacjentów ok. 310 zmian
 • badania tzw. cytologii na komórki nowotworowe u 40 chorych

Warunki ogólne

Pracownia Diagnostyki i Profilaktyki Onkologicznej prowadzona w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wpisie do rejestru ZOZ-ów nr: 0400890) przez "PATOLOG" Spółkę Cywilną J&J Głowaccy (regon nr: 340013516-00010 NIP nr:956-214-54-41) utworzoną przez udziałowców:
 • lek. spec. pat. Joannę Dąbek-Głowacką (wpis do ewidencji gospodarczej Burmistrza Brodnicy nr:3142/1996)
 • lek. spec. pat. Józefa Głowackiego (wpis do ewidencji gospodarczej Burmistrza Brodnicy nr:5692/2004)
Siedziba w Toruniu ul. Janiny Bartkiewiczówny 85. Kierownikiem jest lek. spec. pat. Józef Głowacki.

Baza lokalowa

Obiekt własny wolno stojący, monitorowany przez zewnętrzną firmę ochroniarską.

W skład wchodzą:

I. Pracownia obróbki technicznej badań:

 1. histopatologicznych
 2. cytologicznych w tym:
  • cytologii eksfoliatywnej, tzw. ogólnej (wydzielin i płynów z jam ciała)
  • cytologii szyjki macicy
  • materiału z BAC

3. badań uzupełniających dodatkowych

II. Część diagnostyczna 

III. Gabinet zabiegowy - BAC 

IV. Sekretariat i archiwum 

V. Pomieszczenia sanitarne i logistyczne

Obiekt wyposażony w układ wentylacyjno-nawiewowy z 3-stopniową regulacją wydajności oraz w układ rekuperacji ciepła wspomagany złożem podziemnym. Ogrzewanie elektryczne, podłogowe.  

Wyposażenie

 •  Procesor tkankowy Barwex - rok produkcji 2002 JePal - szt. 2
 • Bloczkarka parafina z automatycznym podajnikiem parafiny - rok produkcji 2002 Leica
 • Łaźnie wodne z automatycznie sterowane z ciepłą płytą - rok produkcji 2002 i 2007 Anga - szt. 2
 • Mikrotom rotacyjny - rok produkcji 2002 Leica
 • Mikrotom rotacyjny - rok produkcji 2005 Saccura
 • Zaklejarka automatyczna do preparatów - rok produkcji 2007 Shandon
 • Barwiarka automatyczna - rok produkcji 2007 Shendon
 • Mikroskopy:
  • Nicon Eclipse 50i z przystawką konsultacyjną - rok produkcji 2005 Japonia
  • Nicon Eclipse 50i z wyposażony w tor wizyjny - rok produkcji 2007 Japonia
  • Nicon Eclipse200 z obiektywami achromatycznymi - rok produkcji 2007 Japonia - szt. 3
  • Nicon Labowal - rok produkcji 2005 Japonia
  • Biolar - rok produkcji 1998 Polska
 • Tor wizyjny do mikroskopu Nicon z możliwością demonstracji przypadków i cyfrowego zapisu obrazu
 • Rzutnik multimedialny
 • Sieć komputerowa oparta na Novell z programem "Patolog" do rejestracji oraz archiwizacji badań
 • Wielodostęp do sieci internetowej
 • Aparat cyfrowy do zapisu obrazów makroskopowych


Kontrola jakości i ISO9001

Certyfikacja zewnętrzna:

 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Patologów
 • Uczestnictwo w kolejnych 3 sesjach kontroli jakości w patomorfologii POLQA - 3 certyfikaty
 • System wewnętrznej kontroli jakości:
  • Pracowni histopatologicznej
  • Diagnostyki biopsyjnej aspiracyjnej cienkoigłowej
  • Cytologii szyjki macicy wg The Bethesda system
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzony system diagnostyki badań cytologii szyjki macicy opierający się na 3-stopniowej ocenie rozmazów cytologicznych w celu wyeliminowania możliwości powstania błędu diagnostycznego. W celu utrzymania na wysokim poziomie tzw. czujności diagnostycznej cytoskrinerów I-stopniowych w trybie on-line dokonuje się demonstracji na ekranie monitora z wykorzystaniem toru wizyjnego bieżącej patologii nabłonkowej, reskrining kontrolny i retrospektywny. Naszą dewizą jest by ocena i wnioski z badania cytologii szyjki były jednoznaczne, by lekarz ginekolog - odbiorca badania, mógł podjąć jednoznaczną decyzję terapeutyczną dotyczącą swojej pacjentki. W diagnostyce histopatologicznej wprowadziliśmy organizację pracy z wykorzystaniem automatycznej aparatury, by wyeliminować możliwość powstania błędu laboratoryjnego. Każda patologia onkologiczna i budząca choć w niewielkim stopniu wątpliwości zmiana, jest konsultowana przez drugiego patologa specjalistę. W części badań, dla zobiektywizowana diagnozy histopatologicznej, pracownia wykorzystuje konsultacje zewnętrzne w wybranych wiodących wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach.  
 

Działalność edukacyjno-szkoleniowa w 2006 roku

 • Szkolenia wyjazdowe, zakres The Bethesda System 2001
  • trzy szkolenia wyjazdowe dla kontrahentów:
   • Szpital Powiatowy w Radziejów - 5 osób
   • Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie - 5 osób
   • Golub Dobrzyń - 6 osób
  • Szkolenie na miejscu (Caffe Mollus w Toruniu) - 11 osób
  • Szkolenie cytoskrinerów w oparciu o własną bazę - 3 osoby (mgr biologii)
ISO 2001


AddThis Social Bookmark Button
Copyright 2011 "Patolog" s.c. Pracownia Diagnostyki i Profilaktyki Onkologicznej, 87-100 Toruń, ul. Janiny Bartkiewiczówny 85 |
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free