Oferta

Drukuj

Prowadzimy działalność usługowo-diagnostyczną w zakresie rodzajów badań:

Histopatologia

Badanie histopatologiczne

W skład usługi wchodzą:

 • wykonanie preparatu lub preparatów
 • postawienie rozpoznania przez lekarza patomorfologa wraz z dodatkowymi konsultacjami

Liczba pobieranych wycinków z danego materiału tkankowego jest zgodna z obowiązującymi w diagnostyce histopatologicznej standardami.

Cytologia

Cytologia ginekologiczna wg The Bethesda System (również w ramach Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy NFZ)

W skład usługi wchodzą:

 • przygotowanie preparatu do oceny
 • ocena preparatu

Cytologia płynów i popłuczyn z jam ciała

W skład usługi wchodzą:

 • przygotowanie preparatów z jednej porcji materiału do oceny
 • ocena preparatu


Diagnostyka cytologiczna:
Cytologia ginekologiczna:

 • Cytologia rozmazów szyjki macicy wg The Bethesda System -klasyczny (również w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Raka Szjki Macicy -NFZ)

Cytologia na komórki nowotworowe / płynów i wydzielin
Biopsje aspiracyjne celowane cienkogłowe również z wykorzystaniem technologii Cell-Block Biopsja cienkoigłowa

Badanie z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC)

W skład usługi wchodzą

 • wykonanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG
 • przygotowanie preparatu lub preparatów cytologicznych z jednego miejsca nakłucia do oceny
 • ocena preparatu lub preparatów cytologicznych z jednego miejsca nakłucia

Wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG, również z wykorzystaniem metodyki "cell-block" umożliwiającej wykorzystanie technologii parafinowych

Biopsje gruboigłowe piersi i narządowe

Badanie śródoperacyjne

Badanie immunohistochemiczne wynikające z procedur diagnostycznych i dla uściślenia diagnozy celem ustalenia właściwej decyzji terapeutycznej

Cytologia na podłożu płynnym LBC

Inne

Biopsje gruboigłowe piersi i narządowe

Badanie śródoperacyjne

Badanie immunohistochemiczne wynikające z procedur diagnostycznych i dla uściślenia diagnozy celem ustalenia właściwej decyzji terapeutycznej

Konsultacje kliniczno-patomorfologiczne i sekcje

Pracownia realizuje usługi kontraktowe dla szpitali, gabinetów lekarskich i tzw. badania wolne

Czas realizacji badań

W procedurze pilne:

 • dla badań cytologicznych - od 30 minut do 3 godzin od dostarczenia materiału do badania lub pacjenta na badanie
 • dla badań histopatologicznych - 24 godziny od dostarczenia materiału (nie licząc weekendów)
 • dla procedur "intraoperatione" - od 5 do 30 minut od dostarczenia materiału

W procedurze zwykłej:

 • dla badań histopatologicznych - od około 3 do 7 dni
 • dla badań cytologicznych - od około 3 do 7 dni
 • w przypadkach wymagających skomplikowanej diagnostyki i ze wspomaganiem immunomorfologicznym oraz konsultowanych na zewnątrz czas ostatecznej ekspertyzy jest zależny od zakończenia całego procesu diagnostycznego

 Zapraszamy do współpracy.

AddThis Social Bookmark Button
Copyright 2011 "Patolog" s.c. Pracownia Diagnostyki i Profilaktyki Onkologicznej, 87-100 Toruń, ul. Janiny Bartkiewiczówny 85 |
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free